BƠM COLORADO

may bom loc nuoc ho boi, bom loc nuoc ho boi, bom loc nuoc astral, bom 7.5hp, bom 12.5hp, bom 15hp

BƠM COLORADO

Mã sản phẩm : 44708.44709.44710.44711.44712.44713.44714.44715.47716.47717.47718.47719.47720.47721
Giá : 52,510,000 đ
Thông tin chi tiết Bình luận

Code

Description

Cost

44708

COLORADO pump with strainer 7.5 HP, 230/400V 

58.210.000

44709

COLORADO pump with strainer 7.5 HP, 380/660V

58.210.000

44710

COLORADO pump with strainer 10 HP, 230/400V

70.270.000

44711

COLORADO pump with strainer 10 HP, 380/660V

70.270.000

44712

COLORADO pump with strainer 12.5 HP, 230/400V

74.070.000

44713

COLORADO pump with strainer 12.5 HP, 380/660V

74.070.000

44716

COLORADO pump without strainer 7.5 HP, 230/400V

52.510.000

44717

COLORADO pump without strainer 7.5 HP, 380/660V

52.510.000

44718

COLORADO pump without strainer 10 HP, 230/400V

63.580.000

44719

COLORADO pump without strainer 10 HP, 380/660V

63.580.000

44720

COLORADO pump without strainer 12.5 HP, 230/400V

68.580.000

44721

COLORADO pump without strainer 12.5 HP, 380/660V

68.580.000