BƠM KIVU

may bom loc nuoc ho boi, bom loc nuoc ho boi, bom loc nuoc astral, bom 7.5hp, bom 10hp, bom 15hp

BƠM KIVU

Mã sản phẩm : 56633.56634.56635.56636.56637.56638.56639.
Giá : 115,025,000 đ
Thông tin chi tiết Bình luận

Code

Description

Cost

56633

Kivu 7.5 HP 230/400V 50Hz + prefilter; 118 m3/h; 19m; 6.4kW

124.630.000

56634

Kivu 7.5 HP 400/690V 50Hz + prefilter; 118 m3/h; 19m; 6.4kW

124.630.000

56635

Kivu 10 CV 230/400V 50Hz + prefilter; 160 m3/h; 20m; 8.4kW

164.700.000

56637

Kivu 10 HP 400/690V 50Hz + prefilter; 160 m3/h; 20m; 8.4kW

164.700.000

56638

Kivu 15 CV 230/400V 50Hz + prefilter; 210 m3/h; 22m; 12.2kW

200.290.000

56639

Kivu 15 HP 400/690V 50Hz + prefilter210 m3/h; 22m; 12.2kW

200.290.000

56633-0890

Kivu 7,5 CV 230/400V 50Hz without prefilter

115.025.000

56634-0890

Kivu 7,5 CV 400/690V 50Hz without prefilter

115.025.000

56635-0890

Kivu 10 CV 230/400V 50Hz without prefilter

155.070.000

56637-0890

Kivu 10 CV 400/690V 50Hz without prefilter

155.070.000

56638-0890

Kivu 15 CV 230/400V 50Hz without prefiltre

190.680.000

56639-0890

Kivu 15 CV 400/690V 50Hz without prefilter

190.680.000