BƠM TRENT

bom loc nuoc ho boi, may bom loc nuoc ho boi, bom loc nuoc astral, bom loc astral, bom loc 1.5hp, bom loc 2hp, bom loc 3hp

BƠM TRENT

Mã sản phẩm : 45855.45856.45857.45859
Giá : 14,960,000 đ
Thông tin chi tiết Bình luận

Code

Description

Cost

45855

Trent pump 1.5 HP, 230 V II

15.540.000

45856

Trent pump 1.5 HP, 230/400 V III

14.960.000

45857

Trent pump 2 HP, 230 V II

16.100.000

45859

Trent pump 3 HP, 230 V II

17.550.000