Hệ thống truyền động liên tục - Continous Flocculation System

Floc System

Mã sản phẩm : 54528
Giá : 9,700,000 đ

Tự động hoá flocculant định lượng điều chỉnh hồ bơi nước. Bao gồm: bơm có thể điều chỉnh từ 151 cm3 / h đến 1,5 lít / h, van phun, bộ lọc phía dưới, ống hút và ống trở lại.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
54528 Floc System 9.700.000