Van đa cổng - Multiport valves

Hệ thống van VRAC BASIC

Mã sản phẩm :
Giá : 17,570,000 đ

Mô hình van multiport tự động cung cấp với nút nhấn bàn phím để thao tác. Điện áp 230/115 vôn. Thực hiện các nhiệm vụ lọc, rửa, tráng và đổ.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
57186 Basic 1½'' Lateral, Var. 3 17.570.000
57187 Basic 2'' Lateral, Var. 3 19.530.000