DỤNG CỤ VỆ SINH HỒ BƠI

180mm - Straight Brush

Mã sản phẩm :
Giá : 500,000 đ

Dài 180 mm. Sợi lông polypropylene. Loại Cổ điển. Được gắn bằng các kẹp.


Thông tin chi tiết Bình luận

Code - Cost

Description

09456 - 500.000

 

180 mm. Polypropylene bristles.
Classic. Fastened by means of clip

 
Sảm phâm liên quan