Swing check valve

Van 1 chiều lá lật - Swing check valve

Mã sản phẩm :
Giá : 670,000 đ

 Swing check valve

PVC-U body

O-rings in EPDM (FPM upon request)


 


Thông tin chi tiết Bình luận
Code D (mm) DN (mm) PN (bar) Cost (VNĐ)
37055 63 50 6 670.000
08984 75 65 6 670.000
08985 90 80 6 770.000
09040 125 110 6 1.080.000
08987 140 125 6 1.200.000
08988 160 150 6 1.320.000
09041 200 175 6 1.570.000
08989 225 200 6 1.880.000
37056 250 250 6 2.960.000
41865 280 250 6 3.360.000
37057 315 300 6 5.030.000