Loại Tiêu chuẩn - Standard Series

UP. 83. ZP. EP

Mã sản phẩm :
Giá : 2,095,000 đ

Butterfly valve, PVC-U body, Blue dot, Joint in EPDM, Zinc plated steel shaft, Disc in PVC-U, PP handle, UP. 83. ZP. EP


Thông tin chi tiết Bình luận
Code D (mm) PN (bar) Cost
32614 63 - 75 10 2.095.000
32615 90 10 2.430.000
32616 110 10 4.955.000
32617 125 - 140 10 3.200.000
32618 160 10 3.910.000
32619 200 - 225 10 5.820.000