Spring check series

UP-S. 67. SF1

Mã sản phẩm :
Giá : 240,000 đ

Spring check valve, PVC-U body, Female solvent socket, Metric series, O-Rings in EPDM, UP-S. 67. SF1


Thông tin chi tiết Bình luận
Code D (mm) DN (mm) PN (bar) Cost
09010 16 15 16 240.000
09011 20 15 16 240.000
09012 25 20 16 280.000
09013 32 25 16 310.000
09014 40 32 16 370.000
09015 50 40 16 493.000
09016 63 50 16 680.000
09017 75 65 10 1.450.000
09018 90 80 10 1.910.000
09019 110 100 10 2.120.000