LỚP PHỦ CHỐNG TRƯỢT PVC

AlkorPlan2000 1,65 x25m

Mã sản phẩm :
Giá : 800,000 đ

AlkorPlan2000 củng cố màng, một màu duy nhất, với một công thức sơn mài đặc biệt để bảo vệ chống lại các yếu tố bên ngoài.Kích thước: 1.65 x 25m


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
49908 Light Blue. 955.000
49909 Adriatic Blue. 955.000
49910 Caribbean Green. 800.000
49911 White. 800.000
49912 Sand. 800.000
49913 Light Grey. 800.000
49914 Dark Grey. 800.000