BẢNG ĐIỀU KHIỂN

bang dien dieu khien van loc, bang dieu khien van loc

Control panel for valve manifolds - Bộ điều khiển kho van manifolds

Mã sản phẩm : 41005.41009.41007.41011
Giá : 150,420,000 đ

Bảng điều khiển cho các van điện từ 4 đến 5 van bằng điện hoặc khí nén. Để tự động lọc, rửa trôi, rửa và đóng cửa xuống hoạt động. Được trang bị với cài đặt lập trình tự động mà enablesthe thực hiện tất cả các hoạt động yêu cầu và có thể được cá nhân hoá cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng với dải kết nối đầu cuối được đánh số. Điện áp 230 V pha đơn. Không bao gồm van đa tạp.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
41005 For 4 valves
2 valves without block, 2 valves
with block. Electric actuator
150.420.000
41009 For 4 valves
2 valves double acting, 2 valves
spring return. Pneumatic actuator
150.420.000
41007 For 5 valves
2 valves without block, 3 valves
with block. Electric actuator
150.590.000
41011 For 5 valves
2 valves double acting, 3 valves
spring return. Pneumatic actuator
150.590.000