Cầu thang HongKong

Cầu thang SF model ladder

Mã sản phẩm :
Giá : 3,300,000 đ
Thông tin chi tiết Bình luận
SF-215 ladder, 2 steps, 304# S.S, ¢42mm, 1.0mm 3,300,000
SF-315 ladder, 3 steps, 304# S.S, ¢42mm , 1.0mm 3,630,000
SF-415 ladder, 4 steps, 304# S.S, ¢42mm , 1.0mm  3,960,000
SF-515 ladder, 5 steps, 304# S.S, ¢42mm , 1.0mm  4,400,000

 

Sảm phâm liên quan