Đồng hồ nước - Water Meters

Woltman type turbine meters

Mã sản phẩm : 20430.20431.20432.20433.20435.20436.23235.23235-0100.23235-0010
Giá : 2,560,000 đ

Đồng hồ đo dòng tua bin loại Woltman, với số đếm số đếm ngược, và số trống. Quay số khô với truyền dẫn từ. Dễ dàng tháo rời bánh răng và tuabin. Thiết lập trước cho phát xạ xung. Cấp độ bảo vệ IP-68. Loại xung CYBLE.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
20430 2” gauge ‑ 50 mm 10.370.000
20431 2” gauge ‑ 50 mm 10.930.000
20432 2” gauge ‑ 50 mm 12.190.000
20433 2” gauge ‑ 50 mm 14.190.000
20434 2” gauge ‑ 50 mm 18.990.000
20435 2” gauge ‑ 50 mm 22.190.000
20436 2” gauge ‑ 50 mm 28.260.000
23235 CYBLE type emitter K= 1 l/pulse 2.560.000
23235-0010 CYBLE type emitter K= 1 l/pulse 2.560.000
23235-0100 CYBLE type emitter K= 1 l/pulse 2.560.000