Loạt PN10 - PN10 Series

UP. 62. SF5

Mã sản phẩm :
Giá : 460,000 đ

PN 10 ball valve, PVC-U body, Female solvent socket, Metric series, Seating joints in HDPE, O-Rings in EPDM, UP. 62. SF5


Thông tin chi tiết Bình luận
Code D (mm) DN (mm) PN (bar) Cost
02502 50 40 10 460.000
02503 63 50 10 680.000