Loạt tiêu chuẩn - Standard Series

UP. 60. SF5

Mã sản phẩm :
Giá : 240,000 đ

Standard ball valve, PVC-U body, Female solvent socket, Metric series, Ball seat in HDPE, O-Rings in EPDM, Blue dot, UP. 60. SF5


Thông tin chi tiết Bình luận
Code D (mm) DN (mm) PN (bar) Cost
05352 16 15 16 240.000
02453 20 15 16 240.000
02454 25 20 16 280.000
02455 32 25 16 370.000
02456 40 32 16 430.000
02457 50 40 16 555.000
02458 63 50 16 770.000
02459 75 65 10 2.280.000
02460 90 80 10 3.110.000
02461 110 80 10 3.325.000
22797 110 100 10 5.540.000
23084 125 100 10 5.970.000