Xe đạp tập thể dục trên bể bơi

AstralPool Bike

Mã sản phẩm :
Giá : 52,190,000 đ

Xe ??p t?p th? d?c, ???c làm b?ng thép không r? AISI-316L, k?t thúc b?ng ?? b?n c?a n??c. Thi?t k? ti?n d?ng, nh? ?ó ?? cao c?a tay c?m, yên ng?a và ?? xe có th? ???c ?i?u ch?nh tùy thu?c vào ?? sâu và chi?u cao c?a ng??i s? d?ng. Bàn ??p ?ã ???c thi?t k? ?? s? d?ng chân ??t và thích ?ng v?i các hình d?ng chân khác nhau và kích c?, cho phép ng??i dùng c?m giác tho?i mái và an toàn.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
67333 AstralPool Bike 52.190.000