GHẾ NẰM - LOUNGERS

Marina loungers

Mã sản phẩm :
Giá : 4,870,000 đ

• Gh? n?m trên v?i ngoài tr?i, có s?n trong ba b? hoàn thi?n.

• Kích th??c (73 x 190 x 35 cm).

• B?n t? th? n?m.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
58385 Blue Marina lounger - Pack of 2 units 12.500.000
58385-PA Blue Marina lounger - Pallet of 25 units 5.850.000
58386 Yellow Marina lounger - Pack of 2 units 12.500.000
58386-PA Yellow Marina lounger - Pallet of 25 units 5.850.000
58387 Beige Marina lounger - Pack of 2 units 12.500.000
58387-PA Beige Marina lounger - Pallet of 25 units 4.870.000
58387-GR Beige Marina lounger (grey frame) - Pack of 2 units 12.500.000
58387-PA-GR Beige Marina lounger (grey frame) - Pallet of 25 units 5.850.000