Thanh tràn góc

Corner Plastic Tiles for Overflow Channels

Mã sản phẩm :
Giá : 680,000 đ

Kênh tràn 90º làm bằng nhựa polypropylene trắng kháng chống lại các tia UV. 

Thông tin chi tiết Bình luận

 

Code Description Cost
22379 Height 22 mm. Width 195 mm 680.000
22380 Height 22 mm. Width 245 mm 830.000
22381 Height 22 mm. Width 295 mm 1.050.000
22382 Height 22 mm. Width 335 mm 1.260.000
22383 Height 35 mm. Width 195 mm 740.000
22384 Height 35 mm. Width 245 mm 890.000
22385 Height 35 mm. Width 295 mm 1.110.000
22386 Height 35 mm. Width 335 mm 1.360.000