VỢT RÁC

Vợt rác bề mặt được tới 1.3m - Water surface model with 1.3 m handle

Mã sản phẩm :
Giá : 500,000 đ

Bao gồm tay cầm nhựa polypropelene màu trắng đẩy vừa khớp.


Thông tin chi tiết Bình luận
Code Description Cost
01400 Modelo de superficie 500.000